Hakkımızda

Misyonumuz

İnsanlığın işini manevi ve maddi boyutlarda kolay kılmak ve ileri teknolojileri insalığın hizmetine sunmakta öncü rol üstlenmek. Tekderin tüm hedef ve faaliyetleri insana hizmet anlayışı’nı benimser. Tekder sosyal ve teknik sahada insanı merkeze alır. Her icraatının sonucunda insanlığın huzur ve mutluluk bulmasını bekler.

Vizyonumuz

Tekder Türkiye’de ve dünyada söz sahibi, mesleki konularda üstün bilgi ve beceriye sahip teknik elemanların birlikteliğini sağlamak için vardır. Üretimde, tüketimde, iş organizasyonlarında “insanın” en önemli değer olduğu bilincini yaygınlaştırmak için çalışır. Tekder bilim ve teknolojiyi insanlığı tehdit unsuru değil, refahını sağlayan hizmet pozisyonuna oturtmak için Sosyal, Kültürel ve Mesleki birlikteliği sağlayacak kardeşlik hukukunun gözetildiği teknik elemanlar yapısını oluşturarak toplum hayatına yön vermek şeklinde vizyonunu belirlemiştir.

Temel Değerlerimiz

» Meslekte ve Teknolojide Ahlak anlayışı ve Dürüstlük
» Temel hak ve hürriyetlerin yayılması için Özgür Düşünce
» Milli ve manevi değerlere sahip çıkmak
» İnsana hizmet için hizmette Kalite
» Üretimde, tüketimde, iş organizasyonlarında insanın korunması

Hedeflerimiz

» Misyonu doğrultusunda kuruluş ve organizasyon yapısını oluşturarak faaliyet yapmak
» Üyelerimizi mesleklerinde saygın konuma gelecekleri eğitim ve bilgi donanımlarını vermek ve teknolojinin mimarları yapmak
» Türkiye’nin bilim ve teknoloji politikalarını belirlemek, takip edilen teknolojileri ülke sathında geliştirmek, Uluslararası bilimsel ve teknolojik işbirliklerini organize etmek ve yürütmek
» Üniversiteler ile sanayi kuruluşları arasında köprü oluşturarak teorik ile pratiği buluşturmak, Akademik çalışma konularının ülke problemlerinin çözümüne yönelik olmasını sağlamak
» Meslek odalarında dernek üyelerimizin etkin katılımcılığını sağlamak
» Üyeler arasında dayanışmada, işbirliğinde ve bilgi alışverişinde bulunmak
» Bir teknoloji enstitüsü gibi üniversiteler ve araştırma kurumlarıyla ortak projeler üretmek, Araştırma-Geliştirme teknoloji çalışmaları yürüten AR-GE enstitüleri açmak ve işletmek, teknik eğitim ile ilgili yeni modeller geliştirmek

Diğer Gönderiler