Mentörlük

Birçok kamu ve özel sektör kuruluşu, istihdam edeceği personelin donanımlı, alanında güncel teknolojileri takip eden, hangi alanda ne seviyede olması gerektiği gibi durumlara vakıf teknik personeli aramakta ve çoğu kez de bulamadığından yakınmaktadır. TEKDER olarak gerek özel sektör gerekse kamuda istihdam edilmek üzere, nitelikli teknik personel ihtiyacının bir nebze de olsun karşılanması için kolları sıvadık ve ‘Mentörlük Programı’nı hayata geçirdik. Mentörlük programı kapsamında, alanında mesleki olarak belli bir seviyeye gelmiş üyelerimizi, ülkemizin önde gelen üniversitelerinin teknik bölümlerinde öğrenim gören öğrencileriyle buluşturuyor; üyelerimizin mesleki bilgi ve tecrübelerinin genç teknik eleman adayları bu üniversite öğrencileriyle paylaşılarak nitelikli teknik personelin yetiştirilmesine katkı sağlıyoruz. İnşaat, Elektrik, Elektrik Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Makine, Endüstri, Harita, Bilgisayar, Gıda ve Jeoloji Mühendislikleri başta olmak üzere, mühendislik alanında ve ayrıca mimarlık konusunda uzman mentörlerimiz, yılların birikimini genç meslektaşlarıyla paylaşarak bugünden geleceğin donanımlı teknik elemanlarının yetişmesi için elini taşın altına koyuyor. Halihazırda 28 mentör ve 42 öğrenci ile devam eden çalışmamızda hedefimiz, yüzlerce mentör ile binlerce öğrencinin elinden tutmaktır. Programımızın nihai amaçlarından biri de mesleki olarak donanımlı olmalarının yanı sıra, milli ve manevi değerleriyle barışık, birlikte yaşama kültürünü en üst düzeyde benimsemiş, aile ve toplum yaşantısında örnek gösterilecek, ahlaki ve insani değerleri tavan yapmış erdemli ve kişilikli insan yetiştirmektir. Mentörlük programı, bir nevi usta-çırak ilişkisini çağrıştırarak Ahilik kültürümüzün canlandırılmasına yönelik bir çalışma olarak da düşünülebilir.

Mentörlük Programının Aşamaları
Mentörlük Programı 5 aşamadan oluşmaktadır:

Grubun oluşturulması ve tanışma
Program çıktıları doğrultusunda hedeflerin belirlenmesi ve planlamaların yapılması
Hedeflere yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi
Staj ve mesleki uygulama imkânlarının oluşturulması
Mezuniyet ve istihdama yönelik katkıların sağlanması
Bu aşamalar birbirlerinden kesin çizgilerle ayrılmış değildir. Mentör ve Adayın birlikte belirleyeceği bir tempo ve yoğunlukla takip edilir. 2., 3. ve 4. aşamalar iç içe geçebilir ya da öncelikleri değişebilir. Hangi aşamanın ne kadar süreceği adayın seviyesi ve çabasıyla ilgilidir. Mentörlük çalışmasından beklenen sonuç; Adayın mesleki ve ahlaki yetkinlikler ile donatılmış olan bir mimar-mühendis olarak mezun olmasıdır.

Tanışma
Mentör ve Aday arasında gerçekleşen yüz yüze ilk görüşmedir. Bu görüşmede taraflar birbirlerini tanırlar. Mentör kendi hayat hikâyesini, profesyonel kariyerinin aşamalarını, verdiği doğru ve yanlış kararları anlatır. Karşılıklı olarak hedefler ve beklentiler dile getirilir. Bir sonraki görüşme tarihi kararlaştırılır.

Hedef Belirleme
Mentörlük çalışmasının en uzun sürmesi beklenen aşamasıdır. Bu aşama bittiğinde Aday hedeflerini belirlemiş olur. Bu hedefler kısa (okul bitimine kadar), orta (ilk işe giriş) ve uzun (sonraki yıllar) olarak sınıflandırılabilir. Hedeflerin belirlenebilmesi için öncelikle kabiliyetler ve ilgi alanları belirlenmeye çalışılır. Bu amaçla Aday aktif bir bilgilenme süreci yaşar. Mentör bir taraftan tecrübelerini aktarırken diğer taraftan Adaya çeşitli araştırma konuları verir ve bunların Aday tarafından araştırılması, dokuman haline getirilmesi ve sunulması istenir. Bu araştırma konuları akademik değil daha ziyade pratik, güncel ve kısa süreli çalışma gerektiren veya birbirinin devamı olan konular şeklinde olmalıdır. Pratik ya da teorik konular içeren bu çalışma sonunda Aday, araştırma yapma, soru sorma, doküman hazırlama, sunum yapma ve savunduğu şeyleri teknik olarak gerekçelendirme gibi konularda yeteneklerini geliştirebilecektir. Bu aşamada Adaya verilebilecek araştırma konularından bazıları şunlar olabilir:

Bir paket programın öğrenilmesi ve bu programda uygulama yapılması
Yabancı dil yetkinliği kazanmaya yönelik çalışmaların planlanması
Bir ürünün üretim süreçlerinin araştırılması
Bir standardın ya da normun araştırılması (ISO, EN, TSE…)
Teknik bir kitabın okunması ve özetlenmesi
Yeni çıkan kavram, teknoloji ya da konseptlerin araştırılması
Meslek ile ilgili mevzuat, kanun, yönetmelik vs. araştırmaları
Bir programlama dilinin öğrenilmesi ve proje yapılması
Hedeflere Yönelik Çalışmalar
Bir önceki aşamada yapılan çalışmalar doğrultusunda belirlenen hedeflere yönelik daha özel çalışmaların yapıldığı periyottur. Mühendis veya mimar adayının, belirlenen mesleki hedefler kapsamında edinmesi gereken teknik bilgi ve becerilere yoğunlaşması sağlanır. Aday, kurslar, sertifika programları, teknik kitaplar ve küçük projelerle mühendis veya mimar olmaya bir adım daha yaklaşır. Bu aşamanın en önemli konularından birisi de mühendis veya mimar adayının firmalarla, kurumlarla ve diğer uzman mimar ve mühendislerle irtibat kurmasını sağlamak ve mesleki bir ilişki ağı kurmasına yardımcı olmaktır.

Staj ve Mesleki Uygulamalar
İlgi alanlarını ve hedeflerini belirleyen genç mimar veya mühendis adayının bu çerçevede doğru ve verimli bir staj ve işyeri eğitimi (Teknoloji Fakülteleri) yapmasını sağlamak mentorluk çalışmasının en önemli merhalelerinden biridir. Mentör bu amaçla, Adayın staj yerinin bulunmasında ve stajın en güzel şekilde yapılmasında yardımcı olur.

Mezuniyet ve İstihdam
Mentörlük Programının nihai aşaması, okulunu bitiren genç mühendis veya mimar adayının kariyerine iyi bir başlangıç yapması aşamasıdır. Mentör bu amaçla Adaya, CV hazırlama, firma ve kurumlarla bağlantı kurma ve iş görüşmesi aşamalarında yardımcı olur.

Projemiz çerçevesinde teknik gezi ve seminer gerçekleştirdiğimiz firmalardan bazıları

 1. Havalimanı
  THY Teknik A.Ş.
  Mercedes Benz Türk A.Ş.
  Avrasya Tüneli
  Marmaray
 2. Köprü
  Körfez Geçiş Köprüsü
  Ford Otosan
  Üsküdar – Ümraniye – Çekmeköy Metrosu
  Metro İstanbul A.Ş.
  İSBAK A.Ş.
  İSTAÇ A.Ş.
  Torlak Tersanesi
  İstanbul Halk Ekmek Fabrikaları
  İSKİ İçmesuyu ve Atıksu Arıtma Tesisleri
  Gezer Terlik Fabrikası
  İETT Motor Yenileme Fabrikası
  Ziyaret Ettiğimiz Fuarlar
  WIN EURASIA
  İNTERTRAFFİC
  AUTOMECHANİKA
  MÜSİAD FUARI
  YAPI FUARI
  SOLAREX

Diğer Gönderiler