TEKDER İstanbul Şubesi 14. (Ondördüncü) Genel Kurulunun 5 Mart 2024 Salı Günü saat 19:30’da Karagümrük Mahallesi, Muhtar Muhittin Sokak No:14 Daire:3 Fatih / İstanbul adresinde yapılmasına, çoğunluk sağlanmadığı takdirde 14 Mart 2024 Perşembe günü saat 18:00’da Karagümrük Mahallesi, Kaleboynu Caddesi, No: 107 Fatih / İstanbul adresinde yapılmasına,

– Genel Kurul Toplantısının üyelere bildirilmesi, ilan edilmesi kapsamında resmi internet sitesinde gerekli düzenlemenin yapılmasına karar verilmiştir. 

TEKDER İstanbul Şubesi

Yönetim Kurulu

Gündem

  • Açılış ve Saygı Duruşu
  • Divan Başkanı ve Kurulların Seçimi
  • Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Sunulması
  • Denetim Kurulu Raporunun Sunulması
  • Bilanço Sunulması
  • Yönetim Kurulunun İbrası
  • Dilek ve Temenniler
  • Seçimler
  • Kapanış