Tasarımı Kaydet  Kapat

Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesine TEKDER’den Yoğun Katılım

Teknik Elemanların çatı kuruluşu TEKDER İstanbul İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Himayesinde, Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi’ne yoğun katılım gösterdi. Etkinlikte İl Başkanı Prof. Dr. Metin Gümüş’ün Moderatörlüğünü yaptığı ‘Daha Yaşanabilir Şehirler için Sürdürülebilir Ulaşım’ oturumu ve Yönetim Kurulu Üyesi Yüksek Mimar Enes Aluç’un ‘Mimari, Kent Estetiği ve Sivil Toplum Kuruluşları’ oturumunda sunduğu ‘Geleceğin Şehirlerinde STK’ların Ehemmiyeti’ sunumu, sorunlara dair önemli tespitlerde bulundu. Ayrıca İl Yönetim Kurulu Üyeleri de açılan stantta ziyaretçilere dernek hakkında bilgilendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Esenler Belediyesi tarafından, 20-22 Ekim tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa yerleşkesinde gerçekleştirilen ‘Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi’ne, 60 ülkeden 192 sivil toplum kuruluşu ve üniversiteden katılım sağlandı. Zirvede, 17 konu başlığı altında 35 panelde toplam 157 sunum gerçekleştirildi. Zirveye yoğun bir katılım sağlayan TEKDER İstanbul İl Başkanlığı, geleceğin şehirlerinde STK’ların üstlenebileceği role ve şehirlerin daha yaşanabilirliği noktasında ulaşım faktörünü ele aldı.

Daha Yaşanabilir Şehirler için Ulaşım Politikalarının Önemi

Zirvenin ilk gününde gerçekleştirilen ‘Daha Yaşanabilir Şehirler için Sürdürülebilir Ulaşım’ oturumuna moderatörlük yapan TEKDER İstanbul İl Başkanı Prof. Dr. Metin Gümüş, yaşanabilir şehirlerin ulaşım faktörüyle olan ilişkisine değindi. Metin Gümüş: ‘’Özellikle son yıllarda artan İstanbul nüfusuyla birlikte ulaşım politikalarının öneminin ortaya çıktığını görüyoruz. Başarılı bir şehir yönetimi ulaşım politikalarından ayrı düşünülemeyeceği gibi, ulaşım politikalarının da uzun vadeli planlanarak öngörüsü yüksek çalışmalara ihtiyaç duyması kaçınılmazdır.’’ şeklinde konuştu.

Oturumda söz alan konuşmacılarca, iyi bir ulaşım yönetiminin nasıl olması gerektiğine değinilerek, İstanbul özelinde daha yaşanabilir bir kentin imarı için yürütülen ve yürütülmesi gereken çalışmalara temas edildi.

Sivil Toplum Örgütlerinin Geleceğin Şehirlerinde Oynayabileceği Etkin Rol

‘Mimari, Kent Estetiği ve Sivil Toplum Kuruluşları’ oturumunda, ‘Geleceğin Şehirlerinde STK’ların Ehemmiyeti’ konulu sunumuyla TEKDER İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Yüksek Mimar Enes Aluç, Sivil Toplum Örgütlerinin daha iyi yönetilen şehirler noktasında oynayabileceği etkin rolüne değindi.

Enes Aluç, Şehir yönetiminin daha başarılı ve ideal bir noktaya ulaşması için Sivil Toplum örgütlerinin gerektiğinde yönetimlere destek vermekten çekinmemesi gerektiğini ve TEKDER olarak kendilerinin bu konudaki çalışmalara iştirak ettiklerini vurguladı. Aluç; ‘’Toplumun her kesiminde farklı ölçekte ortaya çıkan 'İştah' dizginlenmeden makul bir şehirden bahsetmek mümkün değildir. Bunun sağlanması için de toplumun her kesimine ulaşılabilmesi ve bilinçlendirilmesi zaruridir. Şehirlerimizin bugün geldiği durumdan memnun değiliz. Bu durum sosyal bir vakıa olarak karşımıza çıkıyor. İnsanın oluşturduğu çevre; sadece uzaktan, dışarıdan görülen bir heykel ya da sadece görüntü veren bir nesne değil içinde yaşanılan, yaşayanlar üzerinde etkisi olan mekanlar bütünüdür. Bunu bu şekilde anladığımızda; mimar bir heykeltıraş gibi sadece binayı bir ikonik değer ile tasarlamayacak, şehri imar eden yönetici bunlar plastik değerinden etkilenmeyecek ve kullanıcı da bu kültürel bombardıman altında ezilmeyerek bu binaların oluşturduğu şehirleri Kabul etmeyecektir.’’ İfadelerine yer verdi.

Şehirlerimizi İslam perspektifine göre ele almalıyız

Enes Aluç, İslam değerler sistemi ekseninde şehircilik çalışmalarına yer verilmesi gerektiğini işaret etti. Bu perspektiften bakıldığında şehirlerimizin daha yaşanabilir yerler olacağına dikkat çeken Aluç, konuşmasını şöyle sürdürdü: ‘’İslam inancında insan eşrefi mahlukattır yani yaratılmışların en şereflisidir. Fakat insan bunun farkında değildir. Bu müjdeyi bilip te bir kenara bırakıp şehirlerin kimliğini ahlaki değerler üzerine inşa etmek mümkün değildir. Rahmetli Doç. Dr. Turgut Cansever Hoca da İnsanın yaratılmışların en şereflisi olmasını merkeze koyarak yeni şehirler inşa edilebileceğini anlatmaya çalıştı. İnsanın en temel haklarından biri olan barınma hakkını güzel bir çevre içerisinde karşılaması mimar, mühendis, idareci vs. her kesimin sorumluluğudur.’’

Fuar kapsamında açılan stantta ziyaretçilere İl Yönetim Kurulu Üyelerince dernek hakkında bilgilendirmede bulunularak yeni üyelik kayıtları gerçekleştirildi. Ziyaretçilere, derneğin yayın organı Hendese dergisi ve çeşitli materyaller takdim edildi.