Tasarımı Kaydet  Kapat

Türkiye’nin Geleceği Uzmanlaşmada

TEKDER İstanbul İl Başkanlığı “Gelişmiş ve Kalkınmış Türkiye Vizyonunda Teknik Elemanların Rolü” konusunu masaya yatırdı.

Türkiye’nin en köklü mesleki sivil toplum kuruluşlarından biri olan TEKDER (Teknik Elemanlar Derneği) İstanbul İl Başkanlığı “Gelişmiş ve Kalkınmış Türkiye Vizyonunda Teknik Elemanların Rolü” konusunu masaya yatırmak amacıyla akademisyenleri, bürokratları ve iş adamlarını bir araya getirerek bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıya iştirak eden uzmanlar, kendi alanları ve tecrübelerine göre teknik personel gelişiminin Türkiye’nin kalkınmasına nasıl bir katkı sağlayacağına dair görüş bildirdiler.

Farklı sektörlerden bir araya gelen uzmanların ortak kanısı, “geleceğin teknolojileri ve bölgesel ihtiyaçlar dikkate alınarak belli alanlarda uzmanlaşmanın uzun vadede yeni ekonomik ve teknolojik kazanımların önünü açacağı” doğrultusunda oldu. Bu doğrultuda Kore, Almanya ve Japonya örnekleri verildi.

Hocaların Hocası Prof. Dr. Nevzat Kor, ülkenin gelişiminde STK’ların büyük bir öneme sahip olduğunun ve TEKDER’in bu konuda önemli bir boşluğu doldurduğunun altını çizdi. TEKDER İstanbul İl Başkanlığı’nın en eski üyelerinden olan Prof. Kor, her şeyin devlet eliyle olamayacağını, bu doğrultuda STK’ların üzerine vazife alması gerektiğini belirtti. Kalkınmanın topyekûn olması gerektiğini belirten Prof. Kor, ülkenin kalkınmasında rol oynadığı ve bu taşın altına elini koyduğu için TEKDER’e minnettar olduğunu belirtti.

Mentorluk ve Usta-Çırak İlişkisi Canlandırılmalı

Usta-çırak ilişkisinin mesleğin gelişimine ve mesleğin sürekliliğine katkısına vurgu yapan istişare kurulu üyeleri mühendislik, mimarlık, mesleki ve teknik eğitiminde usta-çırak ilişkisinin canlandırılmasını ve sektörde tecrübe sahibi profesyonellerin üniversite ve STK’lar kanalıyla yeni mühendislere tecrübe aktarımının sağlanması gerektiği belirtildi.

Sivil İnisiyatif Daha Güçlü Olmalı

26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili ve TEKDER üyesi olan Harita Yüksek Mühendisi Osman Boyraz, STK’ların faaliyetlerinin ülkenin kalkınmasında çok önemli rolleri olduğunu belirterek, TEKDER’in teknik konulardaki seminer, panel, rapor ve teknik gezi faaliyetlerinin mühendis ve mimarların gelişiminde önemli roller oynadığını belirtti. Bu kapsamda yapılacak her türlü faaliyete destek verilmesi gerektiğini belirten Boyraz, sivil inisiyatifin daha güçlü hale gelmesi için STK’ların faaliyetlerini önemsediklerinin altını çizdi.

İstişare Kurulu Toplantıları altı ayda bir tekrarlanacak

Geçmiş senelerde yılda bir gerçekleştirilen istişare kurulu toplantılarının günümüz şartları dikkate alındığında daha etkin ve dinamik sonuçlara ulaşılması maksadıyla altı ayda bir olmak üzere yılda iki defa gerçekleştirilmesi kararı alındı.

 

Haber Kaynağı: Haber7.comHaberler.com