Tasarımı Kaydet  Kapat

İstihdam Paneli Transist'e damga vurdu

Her yıl farklı bir tema ile yapılan Transist Kongresi bugün büyük bir katılımla başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleşen kongrenin bu yıl teması 4T olarak belirlendi: Traffic (Trafik), Timing (Zamanlama), Transforming (Dönüşüm), Technology (Teknoloji)

Teknik Elemanlar Derneği’nin (TEKDERTransist Kongresi kapsamında düzenlediği “HIZLA ARTAN ULAŞIM YATIRIMLARI VE TEKNİK PERSONEL İHTİYACI” konulu panel kongreye damga vurdu. Moderatörlüğü Prof. Dr. Metin GÜMÜŞ tarafından yapılan panelde artan ulaşım yatırımlarını ve bu yatırımları yönetecek yetişmiş teknik personel ihtiyacının durumu masaya yatırıldı.

Konuşmacılardan Doç. Dr. Halit Özen tarafından yapılan “Kent İçi Ulaşım Yönetimi Ve Trafik Mühendisi İstihdamı: Reform İhtiyacı” başlıklı sunumda; trafik mühendisliğinin tanımı yapılmış, uygulama alanları, ilgili konular verilerek, ülkemizde trafik mühendisli eğitimi hakkında bilgiler aktarıldıktan sonra gerek yerel gerekse merkezi yönetimlerde yönetim şemasında trafik mühendisliği alanına giren konular irdelendi. Sonuç bölümünde ise yapılması gereken reformlar ve eğitim/istihdam politikaları ile ilgili öneriler sunuldu.

Abdullah Karadağ tarafından yapılan “Üniversitelerimizde Ulaştırma Mühendisliği Programları Ve Arz/Talep Dengesi Çerçevesinden Bakış” başlıklı sunumda; Ülkemizde devlet ve belediye bütçelerinin aslan payının ulaştırmaya ayrıldığı ancak akademiden bu talebe etkin bir arz sağlanamadığının altı çizildi. Yetişmiş Teknik Personel arz-talep dengesizliği sonucu aradaki bu farkın dışarıdan ithal edilerek kapatıldığı belirtildi. Eğitim sisteminin sektörün ihtiyacı olan nitelikte Teknik Personel yetiştirmesinin önemine vurgu yapıldı.

“Raylı Sistem Sektöründe Ara Eleman İhtiyacı ve Çözüm Önerileri” başlıklı Dr. Kerim Çolak tarafından yapılan sunumda; ülke genelinde gelişmekte olan raylı ulaşım sistemleri sektöründeki yetişmiş eleman ihtiyacının giderek arttığının altı çizildi. Sektörde başlıca; Katener Bakım Elemanı, Hat Bakım Personeli, Araç Bakım Personeli, Sinyalizasyon Bakım Personeli ve Tren Sürücüsü olarak personel çalıştırılmakta olduğu ve bu ihtiyaçların çoğunlukla Mesleki ve Teknik liselerin Makine, Elektrik, Elektronik, Mekatronik ve İnşaat bölümleri mezunlarından karşılandığı belirtildi.  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da Raylı Sistemler Teknolojisi alanında sektöre ihtiyaç duyulan teknik personel kazandırmak amacıyla Türkiye genelinde 19 Mesleki ve Teknik Lise eğitim ve öğretim hizmeti vermekte olduğu vurgulandı.

Panelin ilerleyen kısımlarında Yrd.Doç. Dr. Şaban Berk tarafından yapılan “Mesleki Teknik Eğitim Sektör İlişkisi” başlıklı sunumda; Mesleki ve Teknik Eğitimin (MTE) amacı ve sektör işbirliğinin Mesleki ve Teknik Eğitimin niteliğine etkisi irdelendi. Bu bağlamda hem MTE veren kurumlar yapısal hem de öğretim programları bağlamında değerlendirilerek katılımcılara aktarıldı.

Son konuşmacı olarak Yrd.Doç. Dr. Abdullah Demir tarafından icra edilen “Yerli Yetkinlikten Yerli Otomobile” başlıklı sunumda; yerli otomobilin tarihsel süreci, bu konudaki ülke vizyonu, sektördeki markalar arası işbirlikleri, yerli otomobil üzerine ilmi yaklaşımlar, seçilen mevcut yöntemin irdelenmesi, üretiminin getirileri ile yerlileştirme stratejileri gibi konular üzerinde duruldu.

Panelin moderatörlüğünü yapan TEKDER İstanbul İl Başkanı Prof. Dr. Metin Gümüş; öncelikle sunum yapan konuşmacılara teşekkür ederek ülkemizde yapılan yatırımların öncülüğünü ulaşım yatırımları çektiğini belirtti. Bu yatırımların doğrudan ya da dolaylı olarak ulaştırma mühendisliği istihdamı meselesini gündeme getirdiğini belirtti. Ortaya çıkan istihdam imkânının yanı sıra nitelikli teknik eleman ihtiyacının devam ettiğinin altının çizdi. Mühendis istihdamına kadar ki ara katmanların önemine vurgu yapan Prof. Dr. Metin Gümüş özellikle tekniker ve teknisyen ihtiyacına yönelik politikaların geliştirilmesi ihtiyacına vurgu yaptı.Ayrıca, “ Artan şehirleşme hızı ile büyüyen şehirler, kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasılanın artması ile birlikte artan araç sahipliği neticesinde gün geçtikçe daha büyük şehirler ve daha fazla trafik sorunu ortaya çıktığını belirtti. Bu sorunun çözümü için ulaştırma mühendislerinin yerel yönetimlerde istihdamının önemine vurgu yaptı. Gümüş, “Bu sorunların çözümüne katkı sunacak teknik kadroların eğitimini üstlenen üniversite ve yüksekokulların önemi değinmemiz gerekir” diyerek “Teknik Elemanlar Derneği olarak Türkiye’nin gelişmesi ve büyümesinin nitelikli teknik eleman sayısının artışıyla mümkün olacağına inanıyoruz. Ve yaptığımız bu panelin siz değerli kamu yöneticilerine ve bugün burada bulunamayan kamu yöneticilerine de basın yoluyla ulaşarak katkı sunmasını ümit ediyoruz.” diyerek paneli sonlandırdı.

Haber Kaynağı: Haber7.com