Fatih Gündoğan - Kaynak Geliştirme Komisyonu Başkanı

Fatih GÜNDOĞAN, 1977 yılında Çorum’un Alaca ilçesinde doğdu. Lise öğreniminiÇorum İmam-Hatip Lisesi’nde tamamladı. 2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İ.T.Ü)İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Almanya’da Freiburg Üniversitesi’ndealdığı dil eğitiminin ardından Darmstadt Teknik Üniversitesi’nde Trafik Mühendisliği veUlaşım Planlaması bölümünde yüksek lisans eğitimine başladı. 2005 yılında yüksek lisanseğitimini "Afet Durumunda Trafik Yönetimi" başlıklı tezi ile tamamladı. 2006-2008 yılları arasındaİSBAK A.Ş.’de ulaşım uzmanı olarak çalıştı. 2008 yılı sonunda doktora eğitimi almak üzereAvusturya'ya gitti. 2012 yılında Graz Teknik Üniversitesi’nde Ulaşım Planlaması ve Trafik Yönetimikonusunda doktora eğitimini "Gelişmekte olan büyük şehirler için sinyal kontrol yöntemi" başlıklı teziile tamamladı. Doktora çalışmalarının ardından İSBAK'daki görevine dönerek ulaşım planlamaprojeleri yürüttü. 2013 yılı Nisan ayında Ulaşım Planlama ve Etüt Şefi olarak görevlendirildi.1 Haziran 2013 – Ekim 2015 yılları arasında Etüt ve Planlama Müdürlüğü görevini yürüttü.Halen İSBAK A.Ş.’de teknik işlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.Evli ve iki kız babası olup, Almanca ve İngilizce

Kapat